Duyurular

Yeni Nesile Geçişte Son Gün 31 ARALIK!

Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler için ikinci aşama kapıda. 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hâsılatı 1 milyon – 500 bin lira olan ...